s__6733861Kumamoto (23/10). Dalam salah satu hadits Rasulullah bersabda, “Agama adalah nasihat”. Penggalan hadits ini merupakan kalimat yang global dan menyeluruh, yang menunjukkan pentingnya nasihat dalam agama Islam ini. Nasihat merupakan asas dan tiang agama ini. Nukilan makna hadits ini terungkap dalam acara Pengajian Bulanan Rutin Fumiku yang dilaksanakan pada hari Ahad tanggal 23 Oktober 2016. Penceramah yang memberikan siraman rohani dalam acara ini adalah Bapak Ahmad Taufiq. Selain uraian mengenai hadits “Agama adalah nasihat”, beliau juga memaparkan mengenai hikmah dan pelajaran yang bisa dipetik dari surat Al-Ashr ayat 1-3. Imam Syafi’I mengatakan: “Seandainya manusia mencermati surat ini (al-‘Ashr) secara seksama, niscaya surat ini akan mencukupi mereka.”

s__6733862Pengajian Fumiku kali ini dihadiri oleh lebih dari 60 orang warga Indonesia di Kumamoto. Selain itu hadir pula beberapa tamu undangan yang berasal dari China, Malaysia dan Jepang. Tamu undangan khusus ini hadir dalam rangka mengenal Islam dan Komunitas Indonesia di Kumamoto yang mayoritas muslim. Mereka sangat terkesan dengan keramah-tamahan muslim dalam menyambut mereka. Sehingga anggapan mereka selama ini yang keliru tentang Islam dan kaum muslimin seketika sirna setelah bertemu dan berinteraksi di pengajian Fumiku ini. Semoga mereka mendapat hidayah cahaya Islam dalam hidup mereka.

Di sela-sela acara ramah-tamah, sesepuh Fumiku, Pak Marlo, juga menyampaikan kisah hidupnya sebagai muallaf, yang mana sebelumnya beliau adalah penganut katolik. Beliau merasakan begitu banyak saudara ketika mendapat hidayah cahaya Islam. Acara pengajian ini semakin lengkap dengan suguhan soto betawi yang telah disiapkan sejak sabtu malam oleh para warga muslim Indonesia di Kumamoto.

Semoga dengan ini, kegiatan Fumiku semakin digemari dan memberikan dampak positif bagi lingkungannya. Amin ya robbal alamin. (bn)


0 Comments

Leave a Reply

Avatar placeholder

Your email address will not be published. Required fields are marked *